nuoc-giai-khac-LC-Foods (1)

Thủ tướng ban hành quyết định mới về chính sách hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi

Cụ thể, theo quyết định của Thủ tướng, người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) sẽ được hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi áp dụng cho lợn con và lợn thịt các loại. Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Với các doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc công ty có vốn chi phối của DN lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh này sẽ được hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi áp dụng cho lợn con và lợn thịt.

Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác được hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi. Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

Còn doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 4/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà được hỗ trợ với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31/12/2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh bảo đảm duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 80% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ thiệt hại. Các tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương 50% trở lên thì chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện.

Đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% thì ngân sách trung ương hỗ trợ 50% từ hỗ trợ ngân sách nhà nước. Riêng các địa phương chưa cân đối được ngân sách còn lại, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 70% từ ngân sách nhà nước.

Các địa phương huy động thêm tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để hỗ trợ thiệt hại do DTLCP. Trong trường hợp các địa phương có mức hỗ trợ thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương và 70% quỹ dự phòng tài chính, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch.

Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm về việc tổ chức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại địa phương mình. Trong khi đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí phòng, chống DTLCP.

Bài viết liên quan

Đăng nhập

Đăng ký

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.